Nykøbing Falster latinerkvarter

Tilbage til fremtiden

Photo: VLF

Bæredygtig gæsteservice og produktudvikling.

Projektet har til formål at styrke den fremtidige gæsteservice og produktudvikling i destinationerne med fokus på økonomisk, social og klimamæssig bæredygtighed.

Visit Lolland-Falster og Destination Himmerland er partnere i projektet, da destinationerne har de samme udfordringer med at udvikle en on-location gæsteservice, herunder udvikling af mere bæredygtige og inkluderende produkter, der appellerer til fremtidens turister.

Projektets formål er at videreudvikle og redefinere måden, der arbejdes med produktudvikling og gæsteservice på, så begge destinationer bliver mere konkurrencedygtige på en fremtidssikret og bæredygtig måde til inspiration for andre destinationer.

Med udgangspunkt i målgruppen fremtidens “grønne idealister” gennemføres en analyse, som skal udgøre grundlaget for en ny strategi og et koncept for den fysiske og digitale gæsteservice samt produktudvikling med stort fokus på involvering og inddragelse af de lokale frivillige kræfter.

Målet er at kompetenceudvikle destinationernes turismeaktører til at skabe konkurrencestærke produkter, som gæsterne vil rejse efter, og samtidig inddrage dem strategisk og aktivt i at lede gæsterne rundt på destinationen, så de anspores til at besøge og bruge penge hos flest mulige turismevirksomheder og attraktioner alt sammen for i den sidste ende at øge gæstetilfredsheden, den lokale turismeomsætning og skabe flere arbejdspladser.

Resultatet af projektet er at bidrage til flere overnatninger især i skuldersæsonerne, øge turismeomsætningen, sikre bedre gæstetilfredshed og flere frivillige værter i gæsteservicen.

Projektets fem aktivitetsspor

  1. Analyse og strategiudvikling.
  2. Produkt- og kompetenceudvikling
  3. Øget information til gæsterne.
  4. Test og dataindsamling.
  5. Inspirationsmanual til andre destinationer

Projektperiode: 01.05 2023 – 30.04 2026.

https://api.www.visitlolland-falster.de/sites/visitlolland-falster.com/files/2021-03/Erhvervfremmebestyrelsen_logo.png

Share your moments:

VisitLolland-Falster © 2024
English